Hoppa till sidinnehåll

Utvecklingsartiklar, Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Undervisning & Lärande"

Visar sida 10 av 10

Välj typ av innehåll inom kategori "Undervisning & Lärande":

FoU utvecklingskällor

Teknik som ett integrerat ämne

2008-12-09
Många lärare upplever att de inte behärskar att undervisa i teknik då deras förkunskaper är för dåliga. Jane Rosenquist har i sin undervisning integrerat ämnet teknik i de andra ämnena, tekniken har fått en mening, en plats i ett sammanhang.
FoU utvecklingskällor

Hållbar utveckling

2008-10-09
Syftet med artikeln är att belysa den pedagogiska process som genomförts för att integrera ämnet hållbar utveckling i den ordinarie undervisningen på Sågtorpsskolan. Eleverna får erfarenheter och verktyg kopplade till ämnet, genom att pedagogerna delar upp begreppet hållbar utveckling i fyra områden: socialt, ekologiskt, globalt och ekonomiskt.
FoU utvecklingskällor

Bygg- och konstruktionsprojekt

2008-09-09
Syftet med projektet Bygg och konstruktion för 1-3 åringar var att ge barnen inflytande i sin egen vardag och utmaningar som kunde öka deras lärande. Pedagogerna ville ge barnen tid för egna reflektioner och vi önskade att föräldrarna skulle känna sig delaktiga i projektet. Resultatet blev att barnen, med sin nyfikenhet och kreativitet, har lärt mycket om problemlösningar, experimenterande och att kunna samarbeta med varandra.
FoU utvecklingskällor

Lärande för hållbar utveckling

2008-07-09
Gymnasieskolan har svårt att finna former och uppgifter som integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska studier och konkretiserar lärandet för hållbar utveckling. På Nacka gymnasium använder pedagogerna multidisciplinära studier av torskfisket i Östersjön som modell för att ge innehåll, sammanhang och helhetssyn i en viktig framtidsfråga och i denna uppsats beskriver vi hur lärandet för ett hållbart fiske kan utformas.
FoU utvecklingskällor

Bilder säger mer än tusen ord

2008-06-09
Syftet med denna artikel är att visa att föräldrarna får en förtydligad bild av sitt barns utveckling och lärande samt om förskolans pedagogiska innehåll genom att pedagogen filmar händelser och aktiviteter. Materialet används i den dagliga kontakten med föräldrarna men också i samband med utvecklingssamtal.
FoU utvecklingskällor

Speech – ett retorikprojekt

2008-05-09
På Myrsjöskolan genomförde B-lagets lärare ett projekt i retorik vårterminen 2008. Projektet kom att kallas ”Speech” och hade som mål att få eleverna att bli mer självsäkra i muntliga framträdanden, lära sig olika retoriska verktyg samt få alla eleverna att våga hålla ett tal inför sina klasskamrater efter en bestämd mall.
FoU utvecklingskällor

Projekt Urkult

2008-03-09
Under höstterminen 2003 genomförde C-lagets lärare samt elever i år 7 på Myrsjöskolan i Nacka ett temaarbete med innehållet »De första människorna«. Projektet fick namnet «Urkult« och syftade till att öka samarbetet mellan olika lärargrupper, ge kunskap om hur detta kan göras och vilka effekterna blir för lärande bland lärare och elever, samt att ge eleverna sociala kompetenser.
FoU utvecklingskällor

YouTube – musik och kemi

2008-02-09
Artikeln redogör för en undersökning där elever i kemi vid ett vuxengymnasium tillfrågades om hur användandet av klipp från videoportalen YouTube förändrade deras inställning till kemiämnet, lektionerna eller företeelser som det periodiska systemet eller funktionella grupper.
FoU utvecklingskällor

Nyckeln finns hos Larssons

2008-01-09
Genom att allt större krav ställs på individen i dagens samhälle beträffande läs- och skrivförmåga får utvecklingsstörda allt svårare att hävda sig. Syftet med artikeln är att – med utgångspunkt från författarens egen dokumenterade erfarenhet av undervisning med Wittingmetoden – belysa och diskutera dess lämplighet för att lära vuxna utvecklingsstörda läsa och skriva.
1910