Hoppa till sidinnehåll

Vetenskapliga tidskrifter

Vetenskapliga tidskrifter

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Forskning och utveckling kategorier

Vad kan en elev som kan prata engelska? Didaktisk transposition av muntlig färdighet i lärares matriser för bedömning av det nationella provet

3 oktober
Att kunna tala ett andraspråk är själva kärnan i att lära sig det nya språket, men muntlig färdighet är den språkliga förmåga som är svårast att bedöma på ett tillförlitligt sätt. I en ny studie undersöks vad lärare anser att en elev som kan tala engelska kan, och därigenom vad lärare menar är kraftfull kunskap…
Forskning och utveckling kategorier

Fotosyntesundervisning 2.0: Kraftfull kunskap och en vidgad syn på fotosyntesundervisning

3 oktober
Syftet med denna artikel är att diskutera och argumentera för varför det inom grundskolan behövs en ny bredare och mer samhällsanpassad fotosyntesundervisning med undervisningsmål som svarar upp mot vår tids hållbarhetsutmaningar, snarare än de mera traditionella kunskapsmålen för fotosyntesundervisning.

Att höra till eller inte? Föränderliga kapital, positioneringar och tillhörigheter från grundskola till högskola

3 oktober
Denna studie undersöker en tonåring och sedermera ung kvinnas tal om att i olika skolsammanhang positioneras och positionera sig själv som avvikande, ’den Andre’, den ’invandrade’, i relation till majoritetsgruppen, ’det svenska’.

Lärares relationskompetens i växelspelet mellan ’Mig’ och ’Jag’

3 oktober
Föreliggande artikel har två syften. Det första är att diskutera begreppet lärares relationskompetens med stöd i George H. Meads begrepp ’Mig’ och ’Jag’. Det andra syftet är att, med utgångspunkt från begreppsdiskussionen, diskutera resultat från tre interventionsstudier av lärarstudenters uppfattningar om relationskompetens och, mer specifikt, hur studenternas utveckling i de aktuella projekten kan förstås.
Forskning och utveckling kategorier

A scaled-up mathematics intervention in preschool classes

2 oktober
We report on a scaled-up mathematics intervention in preschool classes (children age six) in Sweden. In the intervention, teachers at seven schools in four municipalities implemented the Thinking, Reasoning and Counting in Preschool Class (TRC) teacher guide in their teaching of 254 students.

From autonomous actors to collaborative professionals: perceptions of co-teaching in a Finnish school community

2 oktober
This study examined the factors shaping co-teaching within a Finnish primary school’s community. The qualitative study was conducted by teacher and principal interviews and teacher surveys. Thematic content analysis revealed five factors establishing the co-teaching practices: providing collegial support, team building, continuous professional development, the intrinsic value of co-teaching, and the structure of the work…
Forskning och utveckling kategorier

Assessment in practice: achieving joint decisions in oral examination grading conversations

2 oktober
We scrutinized 29 video-recorded grading conversations between secondary school examiners using conversation analysis. Results showed that proposing and deciding grades involved a stepwise calibration through which examiners adjusted their individual positions.

Associations between need-supportive teaching and student and teacher emotions: a mixed-methods investigation

2 oktober
This study investigated associations between need-supportive teaching and student and teacher emotions using mixed methods. Quantitative data were gathered from the self-reports of 326 lower-secondary school students from 22 classes in Finland.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med forskningsinstitutet Ifous.

Skolportens magasin

Skolporten är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin med fokus på förskola och skola.

Skolportens magasin

Läs mer

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.

Läs mer och ta del av materialet här!

Nyhetsbrev

Dela via: