Hoppa till sidinnehåll

Vetenskapliga tidskrifter

Vetenskapliga tidskrifter

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Vilka undervisningsrelaterade problemområden väljer lärare att undersöka i sin undervisning, och hur kan dessa val förstås?

15 maj
Denna artikel syftar till att fördjupa förståelsen för lärares professionalitet och samhällsuppdrag genom att undersöka vilka undervisningsrelaterade problem lärare väljer att adressera och varför. Studien gjordes inom ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram.

Speciallärares och specialpedagogers relationskompetens i arbete med elevers kamratrelationer och med relationer till elevernas föräldrar

8 maj
The purpose of this article is to discuss how special educators – “speciallärare” (SL) and “specialpedagoger” (SP) – perceive relational competence working with their students’ peer relationships and with the students’ parents. (pdf)

Kunskapsbildning för professionellt lärande genom kollegiala samtal

7 maj
Professional learning based on collegial conversations is an issue worldwide. However, there is a need for deeper knowledge about what happens in such conversations. Based on practice theories and theories of knowledge building environments, this article explores collegial conversations among teachers and school leaders.

In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review

7 maj
Artificial intelligence literacy has recently emerged on the educational agenda raising expectations on teachers’ and teacher educators’ professional knowledge. This scoping review examines how the scientific literature conceptualises AI literacy in relation to teachers’ different forms of professional knowledge relevant for Teacher Education, TE.

Interaktionsförutsättningar och skolframgång i en mångkulturell lågstadieskola – En fallstudie om hur skolledning och pedagoger arbetar med styrd skolintegration

2 maj
För att motverka skolsegregation har vissa kommuner aktivt börjat styra skolornas elevsammansättning. I en ny fallstudie vid Stockholms universitet får vi följa hur lärare och skolledare arbetar med en ny elevsammansättning och hur det leder till förbättrade skolprestationer. Både för elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Lesson openings in Norwegian language arts: a study of how teachers start reading lessons in 8th grade classrooms

24 april
This study contributes to the sparse research by asking: What characterizes the openings of 58 reading lessons in Norwegian language arts 8th grade classrooms? A key finding is that in most openings, the teachers make academic cognitive moves which help create an academic frame around students’ learning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med forskningsinstitutet Ifous.

Skolportens magasin

Skolporten är ett populärvetenskapligt forskningsmagasin med fokus på förskola och skola.

Skolportens magasin

Läs mer

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!

Läs mer och ta del av materialet här!

Nyhetsbrev

Dela via: